Voorhofkoor Voorhofkoor


Voorhofkoor

Het Voorhofkoor bestaat uit circa 40 personen die zingend de bijbelse boodschap proberen uit te dragen in de vorm van zowel nederlands- als engelstalig repertoire. Sopranen, alten, tenoren en bassen vormen samen de vierstemmige klankkleur van het koor.
Regelmatig wordt medewerking verleend aan de diensten in De Voorhof, maar ook elders wordt acte de présence gegeven.
 
Iedere maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur repeteert het koor in de kerkzaal van de Voorhof.

Wilt u lid worden of de sfeer proeven, kom gerust eens langs.
Door het vertrek van onze huiduige dirigent Henk-jan Velvis aan het eind van seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent.
Een profielschets kunt u hier downloaden 

Mailadres:

terug